г. Кохтла-Ярве (Эстония). Концерт оркестра "Метелица". Начало в 16.00